Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Projekt

Zaproszenie do składania ofert na

dostarczenie, instalację i uruchomienie 95 sztuk zestawów komputerowych, w tym 11 sztuk zestawów komputerowych dla osób niepełnosprawnych - składających się z komputera stacjonarnego wraz z monitorem i zainstalowanym oprogramowaniem (systemem operacyjnym, pakietem biurowym, przeglądarką internetową, programem do obsługi poczty internetowej, programem zabezpieczającym przed niebezpiecznym oprogramowaniem), • wyposażenie w łącza internetowe wszystkich gospodarstw domowych objętych projektem (35 zestawów komputerowych) i wskazanych przez Zamawiającego sześciu jednostek organizacyjnych gminy (60 zestawów komputerowych)

Cele projektu

Celem głównym Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk w okresie realizacji Projektu i jego trwałości

Do pobrania

Pliki do pobrania

Kontakt

Biuro Projektu: Urząd Gminy Głusk Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin tel. 81 75 18 770 lub 725 03 82 79 www.cyfryzacja-glusk.pl

Linki

Linki
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79