Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Aktualności

Spot Reklamowy

Poznają komputer

21 stycznia rozpoczęły się szkolenia uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk”. Zajęcia pierwszych grup rozpoczęły się w szkołach w Mętowie i Wilczopolu Koloni.

Ryszyły szkolenia!

Zestawy komputerowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeni cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” zainstalowano już w mieszkaniach beneficjentów i sześciu placówkach podległych gminie. Właśnie ruszyły szkolenia uczestników projektu.

Aktualny protokół rekrutacji

Aktualny protokół rekrutacji

Lista beneficjentów

Zakończyła się już rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk”. Prace zakończyła także komisja rekrutacyjna, która wyłoniła beneficjentów ostatecznych projektu oraz listę rezerwową.

Głusk nie daje się wykluczyć

Gmina Głusk chce walczyć z cyfrowym wykluczeniem. Samorząd pozyskał z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka prawie 1,3 mln zł na zakup 95 komputerów z bezpłatnym dostępem do Internetu dla mieszkańców gminy i szkół oraz szkolenia informatyczne. Rekrutacja uczestników projektu już się rozpoczęła.

Głusk przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

5 kwietnia w świetlicy OSP w Wilczopolu Kolonii odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”, w ramach którego do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy i 6 jednostek podległych samorządowi trafią zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Trwa rekrutacja

Trwa nabór chętnych do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”. Zapraszamy wszystkich chętnych spełniających kryteria do Biura Projektu, które mieści w Urzędzie Gminy Głusk, przy ul. Głuskiej 140.

Adresaci projektu

W Projekcie mogą wziąć udział

Rekrutacja uczestników projektu

Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony w kwietniu 2013 roku.

Nie daj się wykluczyć!

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk ” obejmuje nie tylko nieodpłatne wyposażenie 35 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie w sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i podłączenie do Internetu w okresie realizacji projektu i jego trwałości. Uczestnicy projektu będą mieli również zapewnione nieodpłatne, ale obowiązkowe szkolenia.

Internet, to okno na świat

Prawie 1,3 mln zł pozyskała gmina Głusk na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt w całości sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kto może być Beneficjentem Programu Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone będzie na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79