Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Rekrutacja uczestników projektu

2013-03-29 08:26:41

Nabór uczestników projektu zostanie przeprowadzony
w kwietniu 2013 roku.
1. Kandydaci spełniający kryteria uczestnictwa w projekcie, chcący wziąć w nim udział muszą w terminie od 1 kwietnia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku złożyć w biurze projektu formularz zgłoszeniowy uczestnictwa w projekcie dostępny w biurze projektu i na stronie interentowej projektu www.cyfryzacja-glusk.pl oraz stronie internetowej partnera projektu www.wfwsi.pl wraz z niezbędnymi załącznikami.
2. Pierwszeństwo przy naborze do uczestnictwa w projekcie będą miały kolejno: osoby niepełnosprawne, gospodarstwa domowe / wnioskodawcy w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej (najniższy dochód na członka), w których są: dzieci i młodzież ucząca się (liczba dzieci uczących się).

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79