Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Nie daj się wykluczyć!

2013-03-29 08:25:51

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk ” obejmuje nie tylko nieodpłatne wyposażenie 35 gospodarstw domowych i 6 jednostek podległych gminie w sprzęt komputerowy, niezbędne oprogramowanie i podłączenie do Internetu w okresie realizacji projektu i jego trwałości. Uczestnicy projektu będą mieli również zapewnione nieodpłatne, ale obowiązkowe szkolenia.

– Wszyscy uczestnicy Projektu wezmą udział w 30–godzinnym szkoleniu z zakresu obsługi komputera, Internetu i poczty elektronicznej – mówi Bogumił Fura, koordynator realizowanego przez gminę Głusk w partnerstwie z Wschodnią Fundacją Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gminy Głusk”. – Siedemdziesiąt pięć osób, zagrożonych marginalizacją społeczną i wykluczeniem cyfrowym, weźmie udział w szkoleniu informatycznym na poziomie podstawowym i średnim. Każdy z uczestników dostanie pakiet szkoleniowy, zawierający m.in. pen–drive z zainstalowanym podręcznikiem e–book. Na zakończenie wszyscy otrzymają certyfikaty ukończenia szkolenia informatycznego. Uczestnikom szkoleń zapewnimy również usługę cateringową. Gorąco zachęcamy mieszkańców gminy Głusk, którzy nie mają komputera, nie mają dostępu do Internetu, a spełniają kryteria uczestnictwa, do zgłaszania się do udziału w projekcie.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79