Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Internet, to okno na świat

2013-03-29 08:22:30

 

Prawie 1,3 mln zł pozyskała gmina Głusk na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu elnclusion”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt w całości sfinansowany zostanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kiedy na początku 2012 roku nasz samorząd decydował o przystąpieniu do ogłoszonego przez Władzę Wdrażającą Programy Europej-skie konkursu na dofinansowanie projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców uznaliśmy, iż problem jest tak ważki, że jako gmina gotowi byliśmy wnieść wkład własny w wysokości 15 proc. wartości projektu – mówi Jacek Anasiewicz, wójt gminy Głusk. – Później przyszła pierwsza dobra wiadomość. Nasz projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. A pod koniec roku, tuż przed rozpoczęciem realizacji projektu, WWPE ogłosiła, że beneficjenci nie muszą wnosić do projektu wkładu własnego, bo wydatki w całości zostaną sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Wykluczenie cyfrowe to brak umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z Internetu. We współczesnym świecie, to równoznaczne z wykluczeniem społecznym. Internet to nie tylko dostęp do informacji, kopalnia wiedzy, ale również najskuteczniejszy sposób poszukiwania pracy. Jednym słowem internet, to okno na świat.

Niestety, z powodów finansowych nie wszystkich mieszkańców naszej gminy stać na kupno komputera z dostępem do Internetu – mówi wójt Anasiewicz. – Nasz projekt choć w części powinien rozwiązać ten problem.

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” 35 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym otrzyma nieodpłatnie zestawy komputerowe z dostępem do Internetu w okresie realizacji i trwałości projektu. Dodatkowo w 60 komputerów z dostępem do internetu dla mieszkańców zostanie wyposażonych 6 gminnych jednostek: Zespół Szkół w Mętowie, Zespół Szkół w Kalinówce, Zespół Szkół w Wilczopolu-Kolonii, Publiczna Szkoła Podstawowa w Prawiednikach, Gminna Biblioteka Publiczna i Świetlica Środowiskowa w Wilczopolu. Część zestawów będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nabór uczestników projektu odbędzie się w kwietniu br. na zasadach określonych w poniższym „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79