Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Ryszyły szkolenia!

2014-01-20 10:35:07

Zestawy komputerowe w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeni cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” zainstalowano już w mieszkaniach beneficjentów i sześciu placówkach podległych gminie. Właśnie ruszyły szkolenia uczestników projektu.

Zgodnie z projektem w 35 gospodarstwach domowych zainstalowano już zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W 60 zestawów z Internetem wyposażono również 6 placówek podległych gminie. Od wtorku (21 stycznia) od godziny 9.00 ruszają szkolenia dla uczestników projektu. Przeprowadzi je firma Consultis – Konrad Ciastoch z Lublina.

Odbywają się w kilkunastoosobowych grupach w nowych pracowniach w Zespole Szkół w Wilczopolu Kolonii i Zespole Szkół w Mętowie. Dal wszystkich uczestników szkolenia zapewnione zostaną materiały szkoleniowe, pendrivy oraz catering.

Pierwsze szkolenia trwają w terminach: 21,22 i 23 stycznia, drugie szkolenia: 24, 27 i 28 stycznia a ostatnie szkolenie odbędzie się od 29 do 31 stycznia. Beneficjentom projektu przypominamy o obowiązkowym uczestnictwie w szkoleniach.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79