Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Lista beneficjentów

2013-05-21 10:48:49

Zakończyła się już rekrutacja do projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk”. Prace zakończyła także komisja rekrutacyjna, która wyłoniła beneficjentów ostatecznych projektu oraz listę rezerwową.

Rekrutacja do realizowanego przez Gminę Głusk, wspólnie ze Wschodnią Fundacją Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego projektu „„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk” zakończyła się ostatniego dnia maja. Do projektu zgłosiło się ponad 40 osób z terenu gminy Głusk. Komisja rekrutacyjna zweryfikowała zgłoszenia i zgodnie z założeniami projektu zakwalifikowała grupę 35 osób – beneficjentów ostatecznych, którzy przejdą szkolenia z obsługi komputerów i podstawowych programów internetowych oraz otrzymają zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.
Zgodnie z założeniami rekrutacji powstała także pięcioosobowa lista rezerwowa.
Wkrótce z beneficjentami zawarte zostaną umowy uczestnictwa w projekcie a potem rozpoczną się szkolenia. O ich terminach będziemy informowali na stronie projektu. Poniżej protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej oraz listy beneficjentów.

 

Lista Beneficjentów Ostatecznych (PDF)

Lista rezerwowa (PDF)

Protokół posiedzenia (PDF)

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79