Tytuł projektu
UWAGA!
Już niedługo odbędą się szkolenia

Głusk przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu

2013-04-15 13:20:17

 5 kwietnia w świetlicy OSP w Wilczopolu Kolonii odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Głusk”, w ramach którego do najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy i 6 jednostek podległych samorządowi trafią zestawy komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu.

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Głusk", którego całkowita wartość wynosi blisko 1 milion 300 tysięcy złotych, jest współfinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.
W konferencji wzięli udział autorzy pomysłu, przedstawiciele władz gminy, a także radni, sołtysi i dyrektorzy szkół. Podczas konferencji inaugurującej omówiono założenia Projektu i zasady, na jakich pomoc trafi do beneficjentów ostatecznych.
Wójt gminy Głusk Jacek Anasiewicz, która jest Liderem Projektu powitał wszystkich gości i mówił o korzyściach przystąpienia do Projektu. Stwierdził, że nie ma wątpliwości, że jego realizacja przyniesie korzyść mieszkańcom.
– Niewątpliwą zaletą jest to, że zmieniły się na korzyść dla gminy zasady finansowania przedsięwzięcia i samorząd nie musi dokładać do jego realizacji pieniędzy z własnego budżetu – mówi J. Anasiewicz.
W ramach Projektu do 35 najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy (w tym pięciu osób niepełnosprawnych) trafią nowoczesne zestawy komputerowe i podłączony zostanie Internet. Uczestnicy projektu przejdą również szkolenia z zakresu obsługi komputera i podstawowych aplikacji internetowych.
– Ale ze sprzętu komputerowego i Internetu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, bo w ramach Projektu powstanie także sześć pracowni komputerowych w jednostkach podległych gminie – mówił Piotr Morlewski, prezes Wschodniej Fundacji Wspierania Społeczeństwa Informacyjnego, która jest partnerem projektu.
Pracownie powstaną w zespołach szkół w Mętowie, Kalinówce i Wilczopolu, Publicznej Szkole Podstawowej w Prawiednikach a także w Gminnej Bibliotece Publicznej w Głusku oraz Świetlicy Środowiskowej w Wilczopolu. Trafi tam 60 zestawów komputerowych w tym 6 dla osób niepełnosprawnych.
Piątkowa konferencja była inauguracją całego przedsięwzięcia i zbiegła się z rozpoczęciem rekrutacji uczestników. – Do końca kwietnia przyjmujemy zgłoszenia od uczestników - mówi Bogumił Fura, koordynator projektu.
Podczas konferencji o problemie wykluczenia cyfrowego zagrożeniach i korzyściach płynących z użytkowania Internetu mówi także Radosław Szymaszek, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:
O projekcie
Informacje o projekcie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Cele projektu
Szczegółowe i jakościowe cele projektu
Do pobrania
Regulaminy, formularze i umowy przygotowane do pobrania
Biuro projektu
Dokładny adres biura projektu
WFWSI
Celem fundacji jest upowszechnienie dostępu do informacji i jej efektywnego wykorzystania jako głównego dobra mającego wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego na progu XXI wieku.
GMINA GŁUSK
Gmina Głusk położona jest w województwie lubelskim, w powiecie Lublin. Znajduje się na południowy wschód od miasta Lublina w centralnej cześci Wyżyny Lubelskiej.
GALERIA
SKONTAKTUJ SIĘ
URZĄD GMINY GŁUSK
Dominów, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

tel. 81 75 18 770
tel. 725 03 82 79